Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier

De eerstkomende dienst vindt plaats op zondag 16 juni 2024 om 10.30 uur in het Romaanse Kerkje in Marum.

Contactbijeenkomst 10 juni 2024

 

Op 10 juni is er weer een bijeenkomst in de Schutse, Oldenoert 32 in Leek van 19.30 – 21.30 uur

We besteden deze avond aan “vrome vrouwen”. Vrouwen die ons zijn voorgegaan in geloof, moed of daadkracht. (vroom betekende vroeger dapper!) Vrouwen uit de bijbel, de geschiedenis en uit onze eigen omgeving die ons nog steeds inspireren door hun manier van leven, door de keuzes die ze maakten.

Je wordt uitgenodigd om zo’n vrouw ‘mee te nemen’ en iets over haar te vertellen. Kies je eigen vorm. Waarom spreekt ze je aan? En wat heeft dat met jou zelf te maken?

Je kan een bijbelse vrouw mee nemen of iemand uit de geschiedenis. Iemand die je bewondert, een wetenschapster, een theologe, een schrijfster, een politica, een verzetsstrijdster, een familielid, je vroegere schooljuf…..  Wie is een voorbeeld voor je en/of inspiratiebron? Ik neem zelf ook iemand mee, figuurlijk gesproken.

Op deze manier worden we ons nog bewuster van de kracht die we kunnen halen uit de mensen die ons zijn voorgegaan en vergroten we onze verbondenheid met hen.

Je bent ook welkom als je het lastig vindt een voorbeeld mee te nemen en het gewoon fijn vindt om erbij te zijn.

Als je nog vragen hebt, hoor ik het graag! Je bent welkom!  (Mannen zijn ook welkom!)

 

Christine Schlette

VERSLAG CONTACTBIJEENKOMST 15 april 2024

 

Op 15 april hadden we de eerste Contactbijeenkomst van dit voorjaar. De weersvooruitzichten waren wat alarmerend (code geel), maar enkele leden hadden deze waarschuwing toch getrotseerd. Zo waren we met een kleine, maar voor het onderlinge gesprek daardoor fijne, groep aanwezig.

Deze middag hebben we ons verdiept in Meester Eckhart. (1260-1328). Hij leefde zeven eeuwen geleden. Hij heeft preken en traktaten geschreven die verrassend actueel zijn. Zijn werk is vertaald door dichter C.O. Jellema [Meister  Eckhart ‘Over god wil ik zwijgen’]. Hij behoorde tot de orde der Dominicanen, reisde veel en werkte/doceerde op verschillende plaatsen in vooral Duitsland en Frankrijk. Hij had een ander Godsbeeld en uitleg van de bijbel dan in die (katholieke) tijd gebruikelijk was en werd door het pauselijk hof in Avignon veroordeeld voor zijn ketterse uitspraken, maar hij sterft voor de afloop van de zaak.

We krijgen enkele teksten van hem te lezen en vragen onszelf af wat die met ons doen en bij ons oproepen. In de tekst over het door Jezus verjagen van de kooplui uit de tempel heeft hij het eigenlijk over onze ziel als het over de tempel gaat; over het verjagen van de gedachtegang ‘voor wat hoort wat’.

Tekst 2: ‘En wat je bezit heb je van God en niet van je zelf’ . Ook deze korte tekst geeft stof tot nadenken: bezit is niet materieel bedoeld maar op zielniveau en wat is ‘God’ in deze context? De bron? ‘Niet van jezelf’ is egoloos of het overkomt je.

Moeilijk te bevatten vond ik de bedoeling van de tekst: ‘Degene is arm die niets wil en niets weet en niets heeft’. Bedoeld wordt alles loslaten en ziet wat er nodig is, probeer leeg van binnen te zijn zodat je God kan toelaten in je leven. Ofwel: je bent ruimte voor God en niet je hebt ruimte voor God. Tot slot komen we als vanzelf op wat eenieder zich voorstelt bij God en over het gebruik van dit woord in bijvoorbeeld de preek tijdens de dienst.

Het was een boeiende middag waarbij eenieder zich vrij voelde om zich uit te spreken.                             

 

Clara Prins

Over de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier (VGW)

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier is landelijk verbonden met de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (binnen de PKN) en Vrijzinnigen Nederland (voorheen Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB). De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier is provinciaal verbonden met de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Groningen.
Voor meer info:
- www.vrijzinnig.nl
- www.vrijzinnig.nl/groningen/

De VGW in het kort

De VGW is een vereniging van mensen die vorm en inhoud willen geven aan hun geloof. Ze komen maandelijks bij elkaar voor inspiratie en ontmoeting. Zij laten zich inspireren door de bijbel, door poezie, literatuur, muziek en kunst. Even tot rust en in balans komen in een hectische samenleving in een tijd van oppervlakkigheid en uiterlijke schijn. Zoeken naar diepgang en spirituele verbondenheid.
Meer over het ontstaan en de geschiedenis kunt u vinden op de pagina Over de VGW

Diensten

De diensten worden gehouden in de Romaanse Kerk aan de Noorderringweg 41 in Marum. Na elke dienst wordt er gezamenlijk koffie gedronken achter in de kerk. Op de pagina diensten vindt u verdere informatie over onze maandelijkse kerkdiensten.

IMG_1739