Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier

De eerstkomende dienst vindt plaats op zondag 18 februari 2024 om 10.30 uur in het Romaanse Kerkje in Marum. Muzikale medewerking wordt verleend door Geartje Nolles, organiste.

Bij de dienst van zondag 18 februari: de eerste zondag van de veertigdagentijd

 

Gedaanteverandering

 

Op de lessenaar staat het Bijbelverhaal van de Verheerlijking op de berg. (Mattheus 17)

Gedaanteverandering, omvorming, transformatie heet het in het Grieks van de bijbel.

Jezus wordt omgevormd tot een lichtende gestalte. Transparant

Een verhaal over God ervaren. Een topervaring.

We hebben allemaal het wonderlijke vermogen meegekregen om God te ervaren.

En al noem je het misschien anders, iedereen kent het gevoel opgenomen te worden in iets groters dat je overstijgt. Je gaat op in een verhaal of in een film. Je wordt meegevoerd door muziek.

Ook zullen we kijken, als tweede lezing, naar een stukje van het tv-programma “De verwondering.” Annemiek interviewt de schrijver Oek de Jong. Hij vertelt daar dat hij het huwelijk een nog moeilijker leerschool vindt dan het schrijver zijn.

En als derde lezing deze ochtend lezen we iets uit Zwarte Schuur, een roman van Oek de Jong.

Een passage die ons een blik gunt op hoe zoiets als een topervaring, een oneindigheid in de dingen.

Een ervaring die ontheven van het bestaan van alledag.

En die toch, in de woorden van Oek, herkenbaar alledaags is.

 

Christine Schlette

Na afloop van de dienst op 18 februari zal de jaarvergadering van de VGW worden gehouden

Opbrengst Collecte voor de Stichting Leergeld.

 

De opbrengst van de collecte was het afgelopen jaar bestemd voor de Stichting Leergeld. Van hen kregen we de volgende reactie:

“Wij zijn ontzettend blij met uw collecte-donaties, daarmee kunnen we weer vele kinderen helpen. Zojuist werd ik bijvoorbeeld gebeld door een moeder, die graag een fiets wil hebben voor haar jongste kind van 5 jaar; dan kunnen ze samen naar school fietsen. Zij heeft een uitkering en onvoldoende geld voor zo’n aanschaf. Via Leergeld kan ze een gebruikte fiets halen bij één van de aangesloten fietshandelaren in onze gemeente. Namens bestuur, vrijwilligers en ouders: onze hartelijke dank.”

Terugblik op de contactbijeenkomst van 27 november 2023

 

Thema: Vertroostingen

 

Dat was het thema van de contactmiddag op 27 november 2023.

Als opwarming lazen we elkaar in tweetallen voor. Uit een prentenboek, of een gedicht, of bijvoorbeeld uit de Wind in de Wilgen. Eigenlijk ging het niet per se om de inhoud van de teksten die we elkaar voorlazen. Bijzonder was om de ervaring van vertrouwen en intimiteit op te doen aan elkaar. Een beetje zoals je (hopelijk) vroeger een verhaaltje werd voorgelezen door je vader en je moeder voor het slapengaan.

En misschien was dat ook wel, die ervaring van geborgenheid en niet alleen zijn, waar we de rest van de avond met elkaar over in gesprek waren, die zoektocht naar troost. In muziek, in de natuur, in de beeldende kunst, in teksten…

 

Christine Schlette

Over de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier (VGW)

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier is landelijk verbonden met de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (binnen de PKN) en Vrijzinnigen Nederland (voorheen Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB). De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier is provinciaal verbonden met de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Groningen.
Voor meer info:
- www.vrijzinnig.nl
- www.vrijzinnig.nl/groningen/

De VGW in het kort

De VGW is een vereniging van mensen die vorm en inhoud willen geven aan hun geloof. Ze komen maandelijks bij elkaar voor inspiratie en ontmoeting. Zij laten zich inspireren door de bijbel, door poezie, literatuur, muziek en kunst. Even tot rust en in balans komen in een hectische samenleving in een tijd van oppervlakkigheid en uiterlijke schijn. Zoeken naar diepgang en spirituele verbondenheid.
Meer over het ontstaan en de geschiedenis kunt u vinden op de pagina Over de VGW

Diensten

De diensten worden gehouden in de Romaanse Kerk aan de Noorderringweg 41 in Marum. Na elke dienst wordt er gezamenlijk koffie gedronken achter in de kerk. Op de pagina diensten vindt u verdere informatie over onze maandelijkse kerkdiensten.

IMG_1739