Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier

De Kerstavondviering vindt plaats op zondag 24 december om 21.00 uur in het Romaanse Kerkje in Marum

Zondag 24 december  21.00 uur Kerstavondviering

Wees welkom bij deze viering over Licht dat midden onder ons is.

We zien uit naar het licht van belofte en hoop

Het licht van ontvangen en geven.

Het licht van delen en liefhebben.

Het licht van vertrouwen.

Het licht dat je optilt en je verbindt met alles en je helpt over je eigen schaduw heen te springen.

Het licht dat diep in je doordringt naar die plek in jezelf waar vrede woont en mededogen.

Licht dat liefde is, of God, of bron, of schepping.

Vocaal ensemble Vocasa brengt kerstliederen ten gehore.

We zingen bekende kerstliederen.

Brandende kaarsjes.

Enkele woorden om te overdenken.

Verstillen in gebed.

Na afloop glühwein en kerstkransjes.

Doop van Lize ter Steege op 15 oktober

Op 15 oktober was er een doopdienst bij de VGW: Lize ter Steege, dochter van Ylaine Mulder en Rosanne ter Steege werd gedoopt. Ylaine sprak enkele persoonlijke woorden richting Lize. De in de dienst aanwezige kinderen brachten het water voor de doop naar het doopvont. De doop stond onder meer symbool voor de opname van Lize in onze gemeenschap. Ook werd het gedicht ‘Voor ons kind’ van Geert Boogaard (1908-1990) voorgelezen:

 

Dit mogen wij nooit vergeten: je bent geen bezit. 

Wij hebben jou niet, jij hebt óns – om je te leiden, te beschermen, 

te bewaren voor angst, 

om je te zeggen dat we niet bang zijn als het onweert 

en om met je te zingen in de nacht. 

We zijn toeschouwers aan de rand van je leven, 

we mogen je gadeslaan terwijl je speelt 

en naar je lachen 

terwijl je verloren bent in wat je ziet en doet. 

We zien je langzaam worden wat je bent, 

we houden de weg open naar je geluk 

en trachten te verhinderen 

dat je wordt wat je niet kunt zijn. 

 

Je moet ons niet worden, je moet je zelf worden. 

Je moet worden waarheen je wijst: je eigen wonder.

 

Terugblik contactbijeenkomst 2 oktober 2023

 

Maandagavond 2 oktober hadden we een contactbijeenkomst met als thema ‘het klimaat’. De opkomst was groot zodat we hier lekker over konden brainstormen. Christine stelde aan ieder van ons de vraag wat het klimaat (of eigenlijk de klimaatverandering) voor ons persoonlijk betekent. Hieruit bleek dat het geen van ons onverschillig laat en dat ieder zijn eigen gevoelens daarover heeft, die variëren van onmacht, boosheid, bezorgdheid tot angst. De dilemma’s die er zijn over reizen per vliegtuig worden gekoppeld aan de redelijkheid om dit toch te doen. Want als je een kind of een kleinkind aan de andere kant van de wereld hebt, is er toch de wederzijdse behoefte om dat af en toe in je armen te houden.

 

Aan de hand van een stelling van Aristoteles (383-321 v. Chr.) en naar aanleiding van bovenstaand voorbeeld vertelt Willy dat er in de natuur niets gebeurt zonder doel. Het doel van een beukennootje is een beukenboom worden. Om gelukkig te worden, moet ook de mens zich verwezenlijken en het doel realiseren dat in zijn aard besloten ligt. Een gelukkig mens is naar Aristoteles’ idee een ‘gelukt’ mens. Een gelukt mens is iemand die deugt en zijn karakter zo heeft ontwikkeld dat hij een deugdzaam mens is geworden. Wat de klimaatcrisis betreft streeft de mens dan naar het behoud van de planeet. Hij doet wat binnen zijn mogelijkheden ligt zonder zichzelf of anderen te veel te ontzeggen, door het juiste te kiezen, door bij zichzelf te rade te gaan wat verantwoord voelt en wat niet: het juiste midden. Je hoeft jezelf dus echt niet schuldig te voelen als je per vliegtuig naar je kind toegaat.

 

Na 2 uur waren we nog lang niet uitgepraat, maar hadden we elkaar wel beter leren kennen! Het was een gezellig en leerzame avond!

 

Kitty Hesselink

Over de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier (VGW)

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier is landelijk verbonden met de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (binnen de PKN) en Vrijzinnigen Nederland (voorheen Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB). De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier is provinciaal verbonden met de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Groningen.
Voor meer info:
- www.vrijzinnig.nl
- www.vrijzinnig.nl/groningen/

De VGW in het kort

De VGW is een vereniging van mensen die vorm en inhoud willen geven aan hun geloof. Ze komen maandelijks bij elkaar voor inspiratie en ontmoeting. Zij laten zich inspireren door de bijbel, door poezie, literatuur, muziek en kunst. Even tot rust en in balans komen in een hectische samenleving in een tijd van oppervlakkigheid en uiterlijke schijn. Zoeken naar diepgang en spirituele verbondenheid.
Meer over het ontstaan en de geschiedenis kunt u vinden op de pagina Over de VGW

Diensten

De diensten worden gehouden in de Romaanse Kerk aan de Noorderringweg 41 in Marum. Na elke dienst wordt er gezamenlijk koffie gedronken achter in de kerk. Op de pagina diensten vindt u verdere informatie over onze maandelijkse kerkdiensten.

IMG_1739