Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier

De eerstkomende dienst vindt plaats op zondag 15 oktober om 10.30 uur in het Romaanse Kerkje in Marum

Op maandag 2 oktober a.s. is er een contactbijeenkomst van 19.30 uur – 21.30 uur.

De lokatie is : De Schutse, Oldenoert 32, 9351KP, Leek

 

Het onderwerp van de bijeenkomst is: ” klimaatcrisis”.

 

Niet direct een gezellig thema.

Misschien wel fijn om het er een keer met elkaar over te hebben.

We ondervinden er allemaal de gevolgen van.

We zijn er allemaal op een of andere manier mee bezig.

Misschien lig je er wakker van ‘s nachts.

De avond zal in het teken staan van elkaars ervaringen delen.

Elkaars zorgen en opvattingen toevertrouwen.

Ook zullen we vragen als : “Heeft het wel zin dat ik zelf iets doe voor het klimaat”

en “Is het zaak vooral hoopvol te blijven of is wanhoop zinvoller?” bespreken.

Voor wie zich wil inlezen ( niet nodig om de avond te volgen ) zijn er twee artikelen uit de krant verkrijgbaar (Trouw en NRC) bij Christine. (chrschlette@gmail.com) 

Zomeruitje VGW Zoutkamp 20 augustus2023

Vanaf 9.45 uur druppelden de eerste gemeenteleden het mooie Oude Kerkje van Zoutkamp binnen.

De organist Wiebrand Boonstra liet het orgel alvast warmlopen.

Koffie en thee, met een plak cake of Groninger koek stond klaar voor iedereen.

Iedereen? Een viertal kon de Marnestraat eerst niet vinden en heeft een tijd door Zoutkamp naar de juiste weg gezocht. Gelukkig konden ze even later toch bij de dienst aanschuiven.

Onze voorganger Christine Schlette had heel toepasselijk het thema van de dienst gericht op ‘Vaar naar diep water’ met lezingen uit Lucas 5: 1-7 en een fragment uit het dagboek van Oek de Jong; de wonderen van de heilbot.

Een waardevolle overdenking, die aanzet tot nadenken.

Het mooie pelgrimsgebed van Amanda Strydom, gezongen door Elbert Smelt en Rachel Rosier, sloot hier prachtig bij aan.

Na de dienst liepen we naar “De Boeter” aan de historische binnenhaven in Zoutkamp, waar we konden genieten van een heerlijke lunch.

Verkwikt en aanmerkelijk aangedikt, bezochten we het Visserijmuseum. Het Visserijmuseum is gevestigd in de voormalige, monumentale ‘betonningsloods’ van Rijkswaterstaat. We kregen de gelegenheid om de geschiedenis en ontwikkeling van de Zoutkamper visserij

te bekijken en te ervaren. Aan de vissersvrouwen was een speciale expositie gewijd.

Het was vroeger niet een gemakkelijk bestaan voor de vissers, maar ook in deze tijd hebben de vissers het zwaar.

Vanaf ongeveer 15.00 uur keerden we langzamerhand ieder weer huiswaarts. Het was een geslaagd uitje.

Zomergedachtes: Tuinleven

 

Tuinen, je hebt ze in soorten en maten. Balkontuinen, volbetegelde achterplaatsen, glooiende grasvelden. Knusse, beschutte hofjes en open groentetuinen. Als tuinier kan je druk bezig zijn met schoffelen, snoeien en planten, maar de natuur gaat haar eigen gang en je hebt lang niet alles in de hand.

De tuin wordt wel als beeld voor de ziel gezien. De tuin als ontmoetingsplaats van God en mens. En dat is niet zo’n gekke vergelijking. Het nodigt uit om, terwijl je met je handen in de aarde wroet, wat te mijmeren. Je bent dicht bij jezelf, ontspannen. Je geniet van de bloemen en de planten om je heen. Er is zelfs de titel van een boek: “Wie in de aarde wroet ploegt ook in het hoofd.”


De tuin is misschien wel de beste vergelijking die we voor het leven hebben.

Als je je leven probeert voor te stellen als een tuin, hoe ziet jouw tuin er dan uit?

Welke bloemen en planten staan er in? En hoe verzorg je ze? Heb je een warme tuin, op het zuiden, of een koude tuin, waar de noordenwind nogal eens blaast?

Allemaal zaken om rekening mee te houden.

De bodem daar gaat het om. Daar begint het mee. Hoe is het daarmee gesteld?

Nat, droog, zuur, met een rijk bodemleven of juist schraal?

En welk jaargetijde is het in jouw tuin?

Op een of andere manier zegt je tuin iets over je talenten en je mislukkingen. Kortom, over het leven.

Het is leuk om op zo’n manier, als zielentuin, naar je tuin en het werken in je tuin te kijken.

De beroemde filosoof Voltaire schreef: Men moet zijn tuin onderhouden.

Hij ziet de tuin niet als een plek om je uit de wereld terug te trekken, maar als een pragmatische benadering van de wereld, die bijdraagt aan het algemeen welzijn. 

Nl. dat het leven gevoed dient te worden. En dat je dat het beste kunt doen door geworteld te raken in iets echts.


Een voorbeeld.

“s-Morgens vroeg op mijn blote voeten het bedauwde gras van de tuin inlopen. Dan voel ik me op mijn gelukkigst en verbonden, besef ik: hier kom ik uit voort, uit de aarde.”

Dit zegt degene met wie ik de gelijkenis van de wijngaard aan het lezen ben. We spreken over hoe alles op een wonderlijke manier met elkaar verbonden blijkt te zijn: degene die de wijngaard beheert, de wijnstok zelf en de ranken die aan de wijnstok groeien.

Degene met wie ik spreek heet Jelle. Hij heeft een strenggelovige achtergrond. Die is hem in de weg gaan zitten. Jelle zoekt naar manieren om minder angstig en minder veroordelend in het leven te staan. Een van die manieren is dat hij om de paar weken een uurtje komt praten. Al een aantal jaren. We lezen dan een Bijbelverhaal en onderzoeken wat het bij hem veroorzaakt.

De gelijkenis van de wijngaard is hem bekend. Vooral vanwege het snoeien van de ranken van de wijnstok die geen vrucht dragen. Dat de wijngaardenier dan toch echt met die snoeischaar komt. En dat Jelle dan zo’n rank is die weggesneden wordt en in het vuur gegooid. Dan ben je klaar. Dus doe maar vooral wat je moet doen, want anders dan….

De associatie met het snoeien komt als eerste bij hem boven.

Hoe hij als man van ver in de dertig nog steeds met schuldgevoel naar studio-sport kijkt op zondagavond. Dat doe je niet, bij hem vroeger thuis.

Hij vindt het leuk – inmiddels ervaringsdeskundige- dat hij tegelijk ook op zoek gaat naar andere mogelijke interpretaties. Om stukken geschiedenis uit zijn leven te ontrafelen en te merken dat het niet meer hoeft zoals het was. Een ander perspectief te ontwikkelen.

Ontdekken hoe hij op allerlei bijzondere manieren wel of niet verbonden kan zijn met anderen en ook met zichzelf.

Ontdekken dat de gelijkenis niet zozeer een bedreiging inhoudt, maar eerder een uitnodiging. Om je in dat netwerk van verbindingen te begeven en een onderdeel ervan te gaan uitmaken. Door gever en nemer te zijn. Door je plaats in te nemen en een rank te worden.

Kortom: verbonden zijn met waar je uit bent voortgekomen.


Christine Schlette


Leestip:

Tuinieren voor de geest.

Hoe we gelukkiger worden van zaaien, wieden en snoeien. 

Sue Stuart – Smith

Over de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier (VGW)

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier is landelijk verbonden met de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (binnen de PKN) en Vrijzinnigen Nederland (voorheen Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB). De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier is provinciaal verbonden met de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Groningen.
Voor meer info:
- www.vrijzinnig.nl
- www.vrijzinnig.nl/groningen/

De VGW in het kort

De VGW is een vereniging van mensen die vorm en inhoud willen geven aan hun geloof. Ze komen maandelijks bij elkaar voor inspiratie en ontmoeting. Zij laten zich inspireren door de bijbel, door poezie, literatuur, muziek en kunst. Even tot rust en in balans komen in een hectische samenleving in een tijd van oppervlakkigheid en uiterlijke schijn. Zoeken naar diepgang en spirituele verbondenheid.
Meer over het ontstaan en de geschiedenis kunt u vinden op de pagina Over de VGW

Diensten

De diensten worden gehouden in de Romaanse Kerk aan de Noorderringweg 41 in Marum. Na elke dienst wordt er gezamenlijk koffie gedronken achter in de kerk. Op de pagina diensten vindt u verdere informatie over onze maandelijkse kerkdiensten.

IMG_1739