Impressies

Dit album bevat impressies in woord en beeld van onze bijeenkomsten en  activiteiten gedurende het jaar

Zomeruitje VGW Zoutkamp 20 augustus2023

Vanaf 9.45 uur druppelden de eerste gemeenteleden het mooie Oude Kerkje van Zoutkamp binnen.

De organist Wiebrand Boonstra liet het orgel alvast warmlopen.

Koffie en thee, met een plak cake of Groninger koek stond klaar voor iedereen.

Iedereen? Een viertal kon de Marnestraat eerst niet vinden en heeft een tijd door Zoutkamp naar de juiste weg gezocht. Gelukkig konden ze even later toch bij de dienst aanschuiven.

Onze voorganger Christine Schlette had heel toepasselijk het thema van de dienst gericht op ‘Vaar naar diep water’ met lezingen uit Lucas 5: 1-7 en een fragment uit het dagboek van Oek de Jong; de wonderen van de heilbot.

Een waardevolle overdenking, die aanzet tot nadenken.

Het mooie pelgrimsgebed van Amanda Strydom, gezongen door Elbert Smelt en Rachel Rosier, sloot hier prachtig bij aan.

Na de dienst liepen we naar “De Boeter” aan de historische binnenhaven in Zoutkamp, waar we konden genieten van een heerlijke lunch.

Verkwikt en aanmerkelijk aangedikt, bezochten we het Visserijmuseum. Het Visserijmuseum is gevestigd in de voormalige, monumentale ‘betonningsloods’ van Rijkswaterstaat. We kregen de gelegenheid om de geschiedenis en ontwikkeling van de Zoutkamper visserij

te bekijken en te ervaren. Aan de vissersvrouwen was een speciale expositie gewijd.

Het was vroeger niet een gemakkelijk bestaan voor de vissers, maar ook in deze tijd hebben de vissers het zwaar.

Vanaf ongeveer 15.00 uur keerden we langzamerhand ieder weer huiswaarts. Het was een geslaagd uitje.

Overdrachtsdienst voorgangers 15 januari 2023

Op zondag 15 januari 2023 stond de Dienst in het teken van het afscheid van Helene Westerik en de intrede van onze nieuwe voorganger Christine Schlette. De thema’s van deze dienst waren ‘Aandacht’ en ‘Op een bankje aan het water’. Hoe belangrijk het in het leven is om werkelijke aandacht voor elkáár te hebben òf voor jezèlf, bijvoorbeeld zittend op een bankje aan het water. Zoals Helene ook al in de Nieuwsbrief van mei vorig jaar schreef kon zij haar werk voor VGW niet met de aandacht doen die bij haar hoort. In de hoofdzaak ging dat om het pastorale werk. Dit was voor haar de reden om te stoppen. Christine kreeg van Helene een kaars met de veelkleurige vlag er op; symbolisch als lichtbron voor iedereen. Na afloop van de dienst bedankte Annelies Kranenborg namens de leden Helene voor de wijze waarop zij ons in de afgelopen twee jaar mee op pad heeft genomen. Vooral het maken van verbinding tussen mensen in brede zin was belangrijk en in Coronatijd was zij een verbindende schakel door de digitale vieringen die zij maakte. Haar woorden, symbolen en rituelen hebben ons ontroerd en gesteund. Wij zijn dankbaar dat we een eindje met haar op mochten lopen en we zijn blij met de bagage die ze ons heeft meegegeven. Helene kreeg, naast een bos bloemen, het boek “Bij twijfel hard zingen” van Francis van Broekhuizen cadeau als metafoor voor het advies om er vol voor te gaan, wanneer je in je leven voor moeilijke situaties komt te staan. Christine werd verwelkomd als nieuwe voorganger van de VGW. Wat bij haar sollicitatie naar voren kwam is dat zij met ons op weg wil, op zoek naar het goddelijke, naar zingeving en ontmoeting. Ook zij kreeg een bos bloemen.

Op 25 september 2022 is tijdens de dienst stil gestaan bij het 25 jarig bestaan van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier. Na afloop was er een gezellig samenzijn met koffie en oranjekoek.

De drie voorgangers in de afgelopen 25 jaar v.l.n.r. Simone van der Laan, Alie Oudenaarden en Helene Westerik.


Op 28 augustus 2022 heeft het jaarlijkse zomeruitje plaatsgevonden. We bleven dit jaar dicht bij huis. De dienst voorafgaand aan het uitje vindt dan ook plaats in de Romaanse Kerk in Marum. Helene Westerik gaat voor en heeft als thema voor de dienst gekozen: ‘de letter W’ . Met een overweging, zingen, luisteren naar muziek en puzzelafbeeldingen die ons aan het denken zetten.

Het is heerlijk weer zodat we buiten voor de kerkdeur van ons kopje koffie genieten. Maar we worden verwacht bij het Landbouw- en Streekmuseum ‘t Rieuw. Dit museum is gevestigd in voormalige  ‘boerderij Kimm’, gelegen op het mooie landgoed Coendersborch in Nuis.

Enkelen van onze leden hebben daar in de ontvangstruimte een overheerlijke lunch voorbereid. Helene kan de bijeenkomst niet bijwonen maar geeft ons een puzzel mee als wens voor deze middag. De oplossing: GEMEENSCHAPSZIN.

Na de lunch bekijken we de tentoonstellingen met archeologische vondsten en over hoe de boeren in het Westerkwartier in de wintermaanden buiten hun eigen bedrijf werkten in de bietencampagne. De vaste collectie van het museum bestaat uit een vele voorwerpen die tot de jaren zestig werden gebruikt in het boerenbedrijf, zowel in het bedrijfsgedeelte als in het huishouden. De voorwerpen roepen veel jeugdherinneringen op. De vrijwilligers van het museum besteden veel zorg aan een mooie presentatie van de voorwerpen. Ook worden er oude gereedschappen gerestaureerd.

We sluiten de middag af met een kopje thee buiten voor de schuur. In de rustige sfeer in en rond het museum was er veel gelegenheid de onderlinge contacten te versterken.