Over de VGW

VRIJZINNIGEN
Vrijzinnigen zijn op zoek. Naar zichzelf, naar de wereld, naar anderen en naar het goddelijke. De vragen die zij zich stellen zijn: Wie ben ik, wie zijn wij? Waar gaan we heen? Waar leven we voor? Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante, vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst. Vrijzinnigen proberen betrokken en bewust te leven en zoeken naar hun persoonlijke beleving van de zin van hun bestaan. Vrijzinnigen zijn bij uitstek toegerust om hedendaagse zingevingsvraagstukken op te lossen. Vraagstukken omtrent vervuiling en opwarming van de aarde, verdeling van rijkdom en armoede, exploitatie van grondstoffen, economische en geopolitieke problemen.
VIEREN
Kom eens kennismaken in één van onze vieringen of bijeenkomsten. Vrijzinnigen Westerkwartier is landelijk verbonden met: de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (binnen de PKN) Vrijzinnigen Nederland (voorheen Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB) Vrijzinnigen Westerkwartier is provinciaal verbonden met: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Groningen

under construction


.

under construction